Pracovní balíček

Soubor informací týkajících se vytvoření jednoho nebo více produktů. Obsahuje popis práce, popis produktu, podrobnosti o všech omezeních výroby a potvrzení dohody mezi vedoucím projektu a osobou nebo vedoucím týmu, který má provést pracovní balíček, že práce může být v rámci omezení.


Work package

The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the product description(s), details of any constraints on production, and confirmation of the agreement between the project manager and the person or team manager who is to implement the work package that the work can be done within the constraints.

Použito v metodice