Pravděpodobnost

To je hodnocená pravděpodobnost konkrétního ohrožení nebo skutečné události, včetně zvážení četnosti, s jakou se může objevit.

Použito v metodice