Přechod služby

Stádo v životním cyklu služby. Přechod na služby zajišťuje, že nové, upravené nebo důchodové služby splňují očekávání podniku, jak je dokumentováno ve fázích služby a ve fázi návrhu služeb v životním cyklu.

Přechod na služby zahrnuje následující procesy: plánování a podporu přechodu, řízení změn, správa služeb a konfigurace, správa správy a správy, ověřování a testování služeb, hodnocení změn a řízení znalostí.

Přestože jsou tyto procesy spojeny se přechodem na služby, většina procesů má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.

Použito v metodice