Přehled výhod

Souhrnný dokument, který obsahuje klíčové informace z profilů výhod.


Benefits register

Summary document that contains key information from the benefit profiles.

Použito v metodice