Přenosné zařízení

Montovaná budova nebo velké vozidlo poskytnuté třetí stranou a přesunutá na místo podle potřeby v souladu s plánem nepřetržité služby v oblasti IT.

Použito v metodice