Příčina rizika

Popis zdroje rizika, tj. událost nebo situace, která způsobuje riziko.

Použito v metodice