Přijetí

Generic - akt přijetí nebo stav přijetí nebo přijatelnosti.

ITIL - Formální shoda, že služba, proces, plán nebo jiná dodávka IT je kompletní, přesná, spolehlivá a splňuje její specifikované požadavky. Přijímání obvykle předchází vyhodnocení nebo testování změn a je často nutné předtím, než přistoupíte k další fázi projektu nebo procesu.

Například termín "služba přejímky služby" v službě ITIL Service Transition je definován jako "soubor kritérií používaných k zajištění toho, aby služba IT splňovala požadavky na funkčnost a kvalitu a že poskytovatel IT služeb je připraven provozovat novou IT službu, byl nasazen ".

PPM - formální akt, kterým se uznává, že projekt splnil dohodnuté kritéria přijetí a tím splnil požadavky svých zúčastněných stran. Například v PRINCE2 se kritéria pro přijetí termínu definuje jako "prioritní seznam kritérií, která musí splňovat projektový produkt předtím, než ho zákazník přijme, tj.

Měřitelné definice atributů požadovaných pro to, aby soubor produktů byl přijatelný pro klíčové zúčastněných stran.

Použito v metodice