Příležitostné náklady

Náklady, které se používají při rozhodování mezi investičními rozhodnutími. Náklady na příležitosti představují výnosy, které by byly generovány použitím zdrojů jiným způsobem.

Použito v metodice