Proaktivní sledování

Monitorování, které vyhledává vzory událostí, aby předpovědi možných budoucích selhání.


Proactive monitoring

Monitoring that looks for patterns of events to predict possible future failures. See also reactive monitoring.

Použito v metodice