Procentní využití

Doba, po kterou je součást obsazena během daného časového období. 


Percentage utilization

The amount of time that a component is busy over a given period of time.

Použito v metodice