Procentní využití

Doba, po kterou je součást obsazena během daného časového období. 

Použito v metodice