Proces

Generic - Strukturovaný soubor činností určených k dosažení konkrétního cíle.

ITIL - Strukturovaný soubor činností určených k dosažení konkrétního cíle. Proces přijímá jeden nebo více zadaných vstupů a změní je na definované výstupy. Může zahrnovat jakoukoli roli, odpovědnosti, nástroje a ovládací prvky potřebné pro spolehlivé dodání výstupů. Proces může definovat zásady, normy, pokyny, činnosti a pracovní instrukce, pokud jsou potřebné.

PPM - Strukturovaný soubor činností určených k dosažení konkrétního cíle. Proces přijímá jeden nebo více definovaných vstupů a změní je na definované výstupy.

Použito v metodice