Program

Generic - Řada činností nebo projektů, které jsou společně plánovány a řízeny.

ITIL - Řada projektů a činností, které jsou naplánovány a řízeny společně, aby bylo dosaženo celkového souboru souvisejících cílů a dalších výsledků.

PPM - Struktura dočasné srozumitelné organizace vytvořená za účelem koordinace, řízení a dohledu nad prováděním souboru souvisejících projektů a činností s cílem dosáhnout výsledků a přínosů souvisejících s strategickými cíli organizace. Program pravděpodobně bude mít život, který bude trvat několik let.

Použito v metodice