Programová deska

Skupina, která je založena na podpoře seniorského odpovědného vlastníka (SRO) při poskytování programu.


Programme board

A group that is established to support a senior responsible owner (SRO) in delivering a programme.

Použito v metodice