Programová kancelář

Funkce, která poskytuje informační středisko programu a jeho cíle plnění, mohl poskytnout podporu více než jednomu programu.

Použito v metodice