Projekt

Governance

Ty oblasti správy a řízení společností, které se konkrétně týkají projektových činností. Efektivní správa projektového řízení zajišťuje, že projektové portfolio organizace je sladěno s cíli organizace, je poskytováno efektivně a je udržitelné.


Project

Governance

Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization’s project portfolio is aligned to the organization’s objectives, is delivered efficiently and is sustainable.

Použito v metodice