Proměna

Výrazná změna způsobu, jakým organizace provádí veškeré nebo část své činnosti.

Použito v metodice