Provoz služby

Stádo v životním cyklu služby. Provoz služby koordinuje a provádí činnosti a procesy potřebné pro poskytování a správu služeb na dohodnutých úrovních pro firemní uživatele a zákazníky.

Provoz služby také řídí technologii, která slouží k poskytování a podpoře služeb. Provoz služby zahrnuje následující procesy: správa událostí, řízení incidentů, plnění požadavků, správa problémů a řízení přístupu.

Provoz služby zahrnuje také následující funkce: servisní středisko, technický management, řízení IT provozu a správa aplikací. Přestože jsou tyto procesy a funkce spojené s provozem služby, většina procesů a funkcí má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.

Použito v metodice