Rámec správy portfolia

Centrální repozitář obsahující popis dohodnutých postupů správy portfolia přijatých organizací a jejích ujednání o řízení.

Použito v metodice