Registr kvality

Rejstřík obsahující souhrnné údaje o všech plánovaných a dokončených aktivitách kvality. Register jakosti používá projektový manažer a zajišťování projektu jako součást přezkoumání pokroku.


Quality register

A register containing summary details of all planned and completed quality activities. The quality register is used by the project manager and project assurance as part of reviewing progress.

Použito v metodice