Registr rizik

Záznam všech zjištěných rizik týkajících se iniciativy, včetně jejich stavu a historie.

Použito v metodice