Řídící smyčka monitoru

Sledování výstupu úkolu, procesu, služby IT nebo jiné položky konfigurace, porovnání tohoto výstupu s předdefinovanou normou a přijmout vhodná opatření na základě tohoto srovnání.

Použito v metodice