Risk actionee

Risk Actionee je někdo, kdo je určen k provedení určité akce a podporuje vlastníka rizik. Takže nejsou zodpovědní za sledování nebo řízení rizika.

Použito v metodice