Řízení dodavatelů

Proces, který je zodpovědný za získání poměru mezi dodavateli a dodavatelem, zajišťuje, aby všechny smlouvy a dohody s dodavateli podporovaly potřeby podniku a aby všichni dodavatelé splnili své smluvní závazky.

Použito v metodice