Řízení kapacity

Proces zajišťující, aby kapacita služeb IT a IT infrastruktury byla schopna splnit dohodnuté požadavky na kapacitu a výkonnost nákladově efektivním a včasným způsobem.

Řízení kapacity zohledňuje veškeré zdroje potřebné k poskytování služeb IT a je zaměřeno na splnění současných i budoucích kapacit a výkonnostních potřeb podniku. Řízení kapacit zahrnuje tři dílčí procesy: řízení podnikové kapacity, řízení kapacity služeb a řízení kapacit součástí.

Použito v metodice