Řízení poptávky

Proces, který je zodpovědný za pochopení, předvídání a ovlivňování požadavků zákazníků na služby. Řízení poptávky pracuje s řízením kapacity, aby zajistilo, že poskytovatel služeb má dostatečnou kapacitu k uspokojení požadované poptávky.

Na strategické úrovni může řízení poptávky zahrnovat analýzu modelů podnikatelské činnosti a uživatelských proměn, zatímco na taktické úrovni může zahrnovat použití diferenciálního nabíjení, které povzbudí zákazníky, aby využívali služby IT v méně obsazeném čase, nebo vyžadují krátkodobé činnosti reagovat na neočekávanou poptávku nebo selhání konfigurační položky.

Použito v metodice