Řízení přístupu

Proces, který umožňuje uživatelům využívat IT služeb, dat nebo jiných aktiv. Správa přístupu pomáhá chránit důvěrnost, integritu a dostupnost prostředků tím, že zajistí, že k nim budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé nebo jejich změny. Správa přístupu implementuje zásady řízení bezpečnosti informací a někdy se označuje jako správa práv nebo správa identit.

Použito v metodice