Řízení systému

Součástí správy IT služeb, která se zaměřuje spíše na správu IT infrastruktury než na proces.

Použito v metodice