Rozhodovací bod

Bod v průběhu programu nebo projektu, na kterém jsou učiněna významná rozhodnutí.

Použito v metodice