Rozlišení

Opatření přijata k opravě hlavní příčiny incidentu nebo problému nebo k provedení řešení. V ISO / IEC 20000 jsou procesy rozlišení procesní skupinou, která zahrnuje řízení incidentů a problémů.

Použito v metodice