Rozsah

Generic - Hranice nebo rozsah něčeho.

ITIL - Hranice nebo rozsah, v jakém je proces, postup, certifikace, smlouva apod. Například rozsah správy změn může zahrnovat všechny živé IT služby a související konfigurační položky, rozsah osvědčení ISO / IEC 20000 může zahrnovat všechny služby IT poskytované z pojmenovaného datového centra.

PPM - Pro plán, součet jeho produktů a rozsah jejich požadavků. Popisuje strukturu členění produktu pro plán a související popisy produktu.

Použito v metodice