Rozsah tolerance

Přípustná odchylka v rozsahu plánu, která je povolena před odchylkou, musí být vyvedena na další úroveň řízení. Rozsah tolerance je dokumentován v příslušném plánu ve formě poznámky nebo odkazu na strukturu členění produktů pro daný plán.


Scope tolerance

The permissible deviation in a plan’s scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan.

Použito v metodice