Rozvinutí

Aktivita odpovědná za přesun nového nebo změněného hardwaru, softwaru, dokumentace, procesu atd. do živého prostředí. Nasazení je součástí procesu správy a správy nasazení.

Použito v metodice