Rozvoj

Proces zodpovědný za vytvoření nebo úpravu IT služby nebo aplikace připravené pro následné vydání a nasazení. Vývoj je také používán k označení role nebo funkce, která provádí rozvojovou práci.

Použito v metodice