Rychlá výhra

Aktivita zlepšování, u které se očekává návratnost investice v krátkém časovém období s relativně malými náklady a úsilím.

Použito v metodice