Scénář

Balíček návrhů na zlepšení hodnoty.


Scenario

A package of value-improving proposals.

Použito v metodice