Senior dodavatel

Role projektu, která poskytuje znalosti a zkušenosti z hlavních disciplín, které se podílejí na tvorbě projektu (projektů). Vedoucí dodavatel zastupuje dodavatele v rámci projektu a poskytuje zdroje dodavatele.

Použito v metodice