Senior dodavatel

Role projektu, která poskytuje znalosti a zkušenosti z hlavních disciplín, které se podílejí na tvorbě projektu (projektů). Vedoucí dodavatel zastupuje dodavatele v rámci projektu a poskytuje zdroje dodavatele.


Senior supplier

The project board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). The senior supplier represents the supplier interests within the project and provides supplier resources.

Použito v metodice