Servisní analýza

Technika používaná při hodnocení dopadů incidentů na podnikání. Servisní analýza modeluje závislosti mezi položkami konfigurace a závislosti služeb IT na konfiguračních položkách.

Použito v metodice