Servisní potenciál

Celková možná hodnota celkových schopností a zdrojů poskytovatele IT služeb.

Použito v metodice