SMART

Zkratka, která pomáhá pamatovat si, že cíle v dohodách o úrovni služeb a plánech projektů by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.

Použito v metodice