SMIS

Informační systém správy zabezpečení

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy informační bezpečnosti. Informační systém řízení bezpečnosti je součástí systému řízení bezpečnosti informací.


SMIS

Security management information system

A set of tools, data and information that is used to support information security management. The security management information system is part of the information security management system. See also service knowledge management system.

Použito v metodice