SMIS

Informační systém správy zabezpečení

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy informační bezpečnosti. Informační systém řízení bezpečnosti je součástí systému řízení bezpečnosti informací.

Použito v metodice