Smlouva

Právně závazná dohoda mezi dvěma nebo více stranami.

Použito v metodice