Snapshot

Aktuální stav konfigurační položky, procesu nebo jiné sady dat zaznamenaných v určitém časovém okamžiku. Snapshoty lze zachytit pomocí nástrojů pro zjišťování nebo pomocí manuálních technik, například posouzení.


Snapshot

The current state of a configuration item, process or any other set of data recorded at a specific point in time. Snapshots can be captured by discovery tools or by manual techniques such as an assessment.

Použito v metodice