SPI

Rozhraní poskytovatele služeb

Rozhraní mezi poskytovatelem služeb IT a uživatelem, zákazníkem, obchodním procesem nebo dodavatelem. Analýza rozhraní poskytovatelů služeb pomáhá koordinovat správu IT služeb "end-to-end".


SPI

Service provider interface

An interface between the IT service provider and a user, customer, business process or supplier. Analysis of service provider interfaces helps to coordinate end-to-end management of IT services.

Použito v metodice