Sponzor

Hlavní hnací silou programu nebo projektu. Není termín PRINCE2 nebo MSP, ale rovná se výkonnému nebo vyššímu odpovědnému vlastníkovi (SRO).


Sponsor

The main driving force behind a programme or project. Not a PRINCE2 or MSP term but equates to executive or senior responsible owner (SRO).

Použito v metodice