Sponzor

Hlavní hnací silou programu nebo projektu. Není termín PRINCE2 nebo MSP, ale rovná se výkonnému nebo vyššímu odpovědnému vlastníkovi (SRO).

Použito v metodice