Správa

Zajišťuje, že politiky a strategie jsou skutečně implementovány a že požadované procesy jsou správně dodržovány. Řízení zahrnuje definování rolí a odpovědností, měření a podávání zpráv a podnikání kroků k vyřešení zjištěných problémů.

Použito v metodice