Správa programů

Funkce, odpovědnosti, procesy a postupy, které definují, jak je program nastaven, řízen a kontrolován.

Použito v metodice