Správa zabezpečení

Rámec politiky, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují, že organizace může dosáhnout svých cílů řízení informační bezpečnosti.

Použito v metodice