Správa změn

Proces, který je zodpovědný za kontrolu životního cyklu všech změn, umožňuje provádět přímé změny s minimálním narušením IT služeb.


Change management

The process responsible for controlling the lifecycle of all changes, enabling bene cial changes to be made with minimum disruption to IT services.

Použito v metodice